Ice Sage là 1 class thiên về hỗ trợ nên khó đi solo trong quá trình luyện cấp. Bù lại rất tốt trong quá trình giúp team clear boss nhanh.
Về ally bạn nên xài Chronomancer Quesbily (lấy %magic dmg và %cold down)
Về flask bạn xài X2 mg dmg và Energytic (nếu muốn spam skill M2) hoặc Unyielding (nếu muốn bảo về bản thân và giữ active skill 1) hoặc Chronomatic (nếu muốn hồi skill untimate nhanh)
Thân !!!