Tham gia vào event xây dựng đang diễn ra trên club nhé (31 hết hạn). Nếu được giải có lẽ sẽ được tài trợ 1 chuyến du học sang mỹ (ĐH xây dựng columbus) lol!