Nếu còn là 1 newbie bạn nên build 2 loại set cơ bản thuận về (dmg/HP/Atk spd/ Hprg) set này có thể hỗ trợ nhẹ cho tất cả các class. Khi build xong 2 set này bạn có thể tập trung build lại 1 set hợp lý cho class mình thích nhé
THÂN !!!