Mua rồi thì có sẽ nằm trong collection nhé. Có thể dùng bất cứ lúc nào muốn.