Vậy chắc do mạng bên bạn quá yếu rồi. Chép game vào usb chuyển net khác xem nhé.