Tất cả những thắc mắc trong mục 1 2 3 4 5 của bạn sẽ được giải đáp ở bài viết này: https://www.facebook.com/groups/Vietnamlovely/418788084995812/
Còn mục 6 thì bạn hãy báo danh ở mục Thành viên báo danh để được vào club VietnamBeginer. Những thắc mắc của bạn sẽ được hỗ trợ bởi newbie cùng club.
Thân !!!