Có thế do spam nhiều quá nên bị người khác report--> bị cấm chat trong 1 thời gian !!!