Sẽ có bài Hướng dẫn sau 1 thời gian ngắn. Bạn có thể đợi trên mục hướng dẫn newbie nhé !!!