Bạn thử bấm chuột phải vào game Trove trên trình duyệt Glyph chọn repair thử xem . Nếu không đc thi xóa game cài lại nhé