Boomer lúc đầu yếu nhưng khi có đồ ngon thì train rất khỏe. Nếu bạn có set của dracolite thì class tiếp theo có thể chơi là tomb vì những option của dracolite rất hợp với tomb nhé.
THẤN !!!