Đó là do tình trạng server quá tải nhé bạn. Nếu muốn yên ổn thì bạn nên chơi từ khoảng 12h trưa -> 6h chiều vì đó là giờ khuya của bọn nước ngoài nên sẽ thoáng hơn 1 tí.