Lỗi này thì nhà nhà đều bị người người đều bị. Phải đợi bọn trion fix thôi nhé. K thì chơi máy ở cấu hình 64 bit sẽ giảm tỷ lệ hơn.
THÂN !!!