Không có nhé bạn. Chú ý chữ REWARD: nó để 1000 flux thôi chứ không có rồng nào cả đâu !!!