Nếu bạn muốn mua tiền game qua thẻ ngân hàng thì bạn có thể chọn mục thanh toán = thẻ Rixty. Bạn có thể mua thẻ Rixty ở 1 số đại lý bán thẻ quốc tế hoặc mua thông qua trang https://thanhtoanonline.vn/ (nếu bạn không tìm thấy nơi nào bán thẻ nhé)
THÂN !!!