Còn về ally thì bạn có thể chọn : Prowling Shadow (nếu muốn hút máu) hoặc Chronomancer Quesbily (nếu muốn đi dmg)
Set này ngoài Draco ra bạn còn có thể dùng cho class Tomb Raiser
THÂN !!!