Khuyến khích đi farm dunegon từ 5h chiều thứ 5--> 5h chiều thứ 6 . Vì ngày đó sẽ được 200% adventure loot. Đồng nghĩa trong quá trình đi farm tỷ lệ nhận chó mèo và adventure box sẽ rơi ra rất cao nhé
THÂN !!!