Candy và Ninja có chung 1 thuộc tính là cần energy regend. Nhưng mỗi tội là 1 thằng đi tank và 1 thằng đi dmg.
Nếu bạn là newbie mình khuyên bạn luyện Candy trước sau đó làm bàn đề để luyện Ninja
THÂN !!!