Hạt giống đó chỉ phát triển vào mùa đông thôi nhé bạn. Có nghĩa là bạn phải đợi bản update tháng 12 thì mới trồng đc nó